Nejnovější příspěvky

  Nejnovější komentáře

  Žádné komentáře.

  Stanislav Tůma – Fotograf

  CURICULUM

  STANISLAV TŮMA

  *1950 CHEB  +2005 PRAHA

  OD ROKU 1969 ZAČÍNÁ FOTOGRAFOVAT PROFESIONÁLNĚ. V SEDMDESÁTÝCH LETECH FOTOGRAFUJE PŘEVÁŽNĚ ČESKOU HUDEBNÍ SCÉNU, DIVADLO A ARCHITEKTURU.

  V ROCE 1980 SE STĚHUJE DO ŠVÉDSKA, POZDĚJI DO AMSTERODAMU.

  VYSTAVUJE V EVROPSKÝCH MUZEÍCH A GALERIÍCH (CANON PHOTO GALLERY, AMSTERDAM 1981, KUNSTINDUSTRIMUSEUM, KOBENHAVEN 1983, NY CARLSBERG GLYPTOTEK, KOBENHAVN 1984, HENIE-ONSTAD KUNSTSENTRET, OSLO 1984), PUBLIKUJE V EVROPSKÝCH FOTOGRAFICKÝCH ČASOPISECH A JEHO PRÁCE JSOU ZASTOUPENY VE VÝZNAMNÝCH SBÍRKÁCH.

  ZÍSKÁVÁ „KULTURNÍ CENU“ STÁTNÍ KULTURNÍ RADY ŠVÉDSKA VE STOCKHOLMU 1982. V HOLANDSKU VYCHÁZÍ JEHO PRVNÍ FOTOGRAFICKÁ KNIHA „WOMEN“ S BÁSNĚMI JAROSLAVA SEIFERTA.

  NA JAŘE 1990 SE VRACÍ NATRVALO DO PRAHY. MALÁ STRANA A HRADČANY SE STÁVAJÍ HLAVNÍM TÉMATEM JEHO VOLNÉ TVORBY. VE STEJNÉ DOBĚ VZNIKAJÍ DALŠÍ SOUBORY: ZÁTIŠÍ, AKTY A PORTRÉTY.

  VEDLE AUTORSKÝCH VÝSTAV STANISLAV TŮMA DLOUHÁ LÉTA ORGANIZUJE SKUPINOVÉ VÝSTAVY FOTOGRAFŮ A VÝTVARNÍKŮ V ČECHÁCH, ALE I V ZAHRANIČÍ.

  JEHO PRVNÍ VELKÁ SOUHRNNÁ VÝSTAVA V ČESKÉ REPUBLICE SE KONÁ VE VÝSTAVNÍ SÍNI MÁNES NA JAŘE 1994. V PRAZE VYDÁVÁ SVOJÍ DALŠÍ KNIHU „SUBURBIUM PRAGENSE“, OCENĚNOU TITULEM „FOTOGRAFICKÁ PUBLIKACE ROKU 1997“. KNIHA „PRAGER MOTIVE“ ZÍSKALA OCENĚNÍ „NEJLEPŠÍ FOTOGRAFICKÁ PUBLIKACE S TEXTEM“ ZA ROK 2004.

  POSLEDNÍ DŮLEŽITÉ VELKÉ VÝSTAVY TŮMOVÝCH PRACÍ PROBĚHLY V ROCE 2000 V RÁMCI PROJEKTU „PRAHA EVROPSKÉ MĚSTO KULTURY“ NA STAROMĚSTSKÉ RADNICI V KŘÍŽOVÉ CHODBĚ A RYTÍŘSKÉM SÁLE A V ROCE 2006 „PRAŽSKÉ FRAGMENTY“ V MUZEU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.

  V POSLEDNÍCH LETECH MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ PROSTŘEDNICTVÍM ČESKÝCH CENTER VYSTAVOVALO TŮMOVY PRÁCE PO CELÉ EVROPĚ – STOCKHOLM, BERLÍN, BUDAPEŠŤ, MOSKVA, VARŠAVA, SOFIE…


  BORN 1950 CHEB – DIED 2005  PRAGUE

  IS AN AUTODIDACT. HE HAS BEEN A FULLTIME PHOTOGRAPHER SINCE 19 YEARS OF AGE. IN THE 1970S HE WAS MAINLY INTERESTED IN MUSICAL TOPICS, BUT ALSO IN ARCHITECTUR AND THEATRE.

  IN 1980 HE LEFT FOR SWEDEN, AND LATER MOVED TO AMSTERDAM. IN 1982 HE RECEIVED THE „CULTURAL AWARD OF THE STATE CULTURAL BOARD“ IN SWEDEN. HE EXHIBITED IN EUROPEAN MUSEUMS AND GALLERIES; PUBLISHED IN EUROPEAN PHOTOGRAPHIC MAGAZINES AND ENCYCLOPAEDIAS; AND HIS WORKS WERE PURCHASED BY PRESTIGIOUS COLLECTIONS.

  STANISLAV TUMA HAS PUBLISHED NUMEROUS PHOTOGRAPHY BOOKS, INCLUDING „WOMEN“ TOGETHER WITH THE POETRY WRITER OF CZECH NOBEL LAUREATE JAROSLAV SEIFERT.

  IN THE EARLY 1990S HE CAME BACK TO PRAGUE AND MADE THE PRAGUE DISTRICT OF LESSER TOWN (MALÁ STRANA AND HRADCANY) THE MAIN FOCUS OF HIS PHOTOGRAPHS. AT THAT TIME HE ALSO CREATED OTHER CYCLES: STILL LIFE, NUDES AND PORTRAITS.

  BESIDES HIS ONE MAN SHOWS, STANISLAV TUMA ORGANISE MANY YEARS SEVERAL GROUP EXHIBITIONS OF PHOTOGRAPHERS AND OTHER CZECH ARTISTS IN CZECH REPUBLIC, BUT ALSO ABROAD.

  IN 1994 THE MÁNES ART HALL IN PRAGUE PRESENTED HIS FIRST COMPREHENSIVE EXHIBITION. IN THE CZECH REPUBLIC, TUMA PUBLISHED HIS BOOK „SUBURBIUM PRAGENSE“ IN 1996; THIS BOOK WAS AWARDED THE TITLE “PHOTOGRAPHIC PUBLICATION OF THE YEAR” IN 1997. THE BOOK  ”PRAGER MOTIVE” WAS AWARDED “THE BEST PHOTOGRAHIC BOOK OF THE YEAR WITH TEXT” IN PRAGUE 2005.

  THE LATEST IMPORTANT EXHIBITION OF TUMA´S WORKS TOOK PLACE IN 2000 WITHIN THE PROJECT „PRAGUE – THE EUROPEAN CITY OF CULTURE“  IN THE CLOISTER AND KNIGHTS´ HALL OF THE OLD-TOWN HALL IN PRAGUE.

  RECENTLY MINISTERY OF FOREIGN AFFAIRS THROUGH CZECH CENTRES EXHIBITED

  TUMA´S WORKS ALL OVER EUROPE.